Aktualności MEINnauka zdalnapandemiaporadnieSZKOŁY MEiN mówi nauczycielom, jak mają pracować ze swoimi uczniami po nauce zdalnej. Wytyczne dla szkół

Ograniczenie kartkówek, klasówek, poświęcenie podczas każdej lekcji 15 minut na integrację klasy, zorganizowanie spotkań nauczycieli w celu rozpoznania problemów - to tylko…

Aktualności ankieta głosuedukacja włączającaporadnieszkoły specjalne Edukacja włączająca wg MEiN. Ocena negatywna – tak o projekcie resortu Przemysława Czarnka mówi 88 proc. głosujących w naszej ankiecie

Nauczycielu, jak oceniasz plany MEiN dotyczące edukacji włączającej i zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - zapytaliśmy w naszej ankiecie.…

Aktualności MEINporadnieszkoły specjalnezmiany MEiN uspokaja, że nie planuje likwidacji szkół specjalnych. Środowisko nadal zaniepokojone

Nie planujemy likwidacji szkół specjalnych - informuje w specjalnym komunikacie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zapewnia, że placówki te są ważnym elementem systemu…