Prawnik w szkole. Prawo nowych technologii


Czy nauczyciel może korzystać z dziennika elektronicznego zdalnie, używając prywatnego komputera lub smartfona? Jak RODO odnosi się do tej kwestii?

Wiele szkół od dawna korzysta z dziennika elektronicznego, a inne, jeśli jeszcze nie wprowadziły e-dziennika, to można przypuszczać, że w przyszłości dołączą do grona użytkowników tego systemu.

Jeśli zapadnie w szkole decyzja o wprowadzeniu dziennika elektronicznego, to przez pierwszy rok powinien on być prowadzony równolegle z papierowym dziennikiem Jest to niezbędne do sprawdzenia, jak działa oprogramowanie, w którym prowadzony ma być dziennik, oraz pozwoli nauczycielom przyzwyczaić się do tej formy prowadzenia szkolnej dokumentacji. Można powiedzieć, że nie jest to proces łatwy z uwagi na konieczność wykonywania podwójnej pracy, ale wprowadzenie e-dziennika (jako drugiego dziennika) leży w kompetencji szkoły i nie wymaga zgody organy prowadzącego daną placówkę.(…)

 

Piotr Stankiewicz

adwokat z Kancelarii Adwokackiej Wachowski

 

więcej – GN nr 23 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 23/2019: