Prezydent i pierwsza dama pochwalili się aktywnością w 7. roku prezydentury Andrzeja Dudy. Są wątki edukacyjne

Na stronie Kancelarii Prezydenta opublikowano podsumowanie aktywności Andrzeja Dudy uraz pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy w siódmym roku prezydentury. Nie zabrakło wątków edukacyjnych. Chyba najważniejszym z nich było weto do nowelizacji prawa oświatowego znanej jako lex Czarnek, poprzedzone konsultacjami prowadzonymi także przez pierwszą damę.

„Kierunki i zakres aktywności mijającego roku w znacznej mierze były kontynuacją działań podejmowanych przez Agatę Kornhauser–Dudę od 2015 roku” – podkreślono na stronie Kancelarii Prezydenta.

„Jako wieloletni nauczyciel Małżonka Prezydenta koncentrowała się na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą oraz pedagogami w kraju i za granicą. Podejmowała też inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Podobnie jak w poprzednich latach wiele uwagi poświęciła kobietom, a doceniając wyjątkową rolę kół gospodyń wiejskich w podtrzymywaniu dorobku kulturalnego przy jednoczesnej funkcji integrującej lokalną społeczność, Pierwsza Dama wielokrotnie spotykała się z członkiniami tych organizacji, także przy okazji zainicjowanego w ubiegłym roku Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP” – czytamy.

Jak podają służby prasowe prezydenta Agata Kornhauser–Duda „wielokrotnie podkreślała, że – nie tylko jako małżonka Prezydenta, ale po prostu jako Polka – jest dumna z Polaków, i z tego, jak pomagają Ukrainie”.

„Od pierwszych dni trwania agresji Rosji na wolną Ukrainę Agata Kornhauser–Duda angażowała się, inspirowała oraz inicjowała działania mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy przybywającym do Polski, a także mieszkańcom Ukrainy, którzy zdecydowali się pozostać w ojczyźnie. Pierwsza Dama odwiedzała punkty recepcyjne i miejsca pobytu Ukraińców, zabiegała o koalicję małżonek światowych przywódców na rzecz międzynarodowej koordynacji działań, inicjowała zbiórki środków oraz niezbędnego sprzętu medycznego oraz dbała o ewakuację dzieci, w tym ciężko chorych sierot i małych pacjentów onkologicznych i nefrologicznych” – zaznaczono.

Jedną z ważnych aktywności prezydentowej było spotkanie się z posłankami na Sejm RP, członkiniami Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży w sprawie ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw czyli ws. lex Czarnek. To była chyba jedyna aktywność pierwszej damy dotycząca spraw legislacyjnych.

Po spotkaniu opozycji z pierwszą damą ws. lex Czarnek. „Gdyby miała możliwość decydowania ustawa nie weszłaby w życie”

Jak zaznaczono na stronie kancelarii pierwsza dama „od początku pełnienia swojej roli odwiedza polskie i polonijne szkoły za granicą, gdzie porusza tematy dotyczące krzewienia polskości w kontekście edukacji, promowania kultury polskiej i podtrzymywania narodowych tradycji”.

„Towarzysząc Prezydentowi RP w wizytach zagranicznych zawsze stara się spotykać nie tylko z uczniami, ale rozmawiać z pedagogami, od których w dużej mierze zależy wychowanie młodego pokolenia” – czytamy.

Jak podano w siódmym roku prezydentury Andrzeja Dudy pierwsza dama uczestniczyła w 129 spotkaniach w Pałacu i Belwederze, w tym w 32 z mężem. Odbyła 71 wizyt w kraju, a także dołączyła do  34 wyjazdów Prezydenta RP  48 razy spotykała się ze swoimi gośćmi zdalnie, a  51 akcji charytatywnych uzyskało wsparcie Małżonki Prezydenta.

Agata Kornhauser–Duda odbyła  18 wizyt zagranicznych w tym 7  indywidualnie. Wspólnie z Prezydentem RP  3 razy gościła zagraniczne delegacje w Polsce. Udzieliła  62 patronatów honorowych, a 3 inicjatywy wsparła patronatem długofalowym.

Z ciekawostek w Święto Tulipana imieniem Pierwszej Damy Agaty Kornhauser–Dudy nazwano nową odmianę tego kwiatu. Po raz kolejny Kancelaria Prezydenta RP włączyła się też w akcję „Godzina dla Ziemi” – w Pałacu Prezydenckim i Belwederze wyłączono na jedną godzinę oświetlenie, jako symboliczny wyraz troski o przyszłość naszej planety.

Szczegółowy spis aktywności pierwszej damy znajduje się tutaj

Prezydent Andrzej Duda – jak wylicza jego kancelaria – odbył ponad 40 wizyt krajowych i 40 zagranicznych, 70 spotkań i wydarzeń międzynarodowych w Polsce, niemal 100 telefonicznych konsultacji ze światowymi przywódcami, 174 podpisane ustawy, 8 zgłoszonych inicjatyw ustawodawczych – to niektóre z liczb opisujących drugi rok II kadencji prezydentury Andrzeja Dudy.

W „spisie treści” aktywności prezydenta nie ma zakładki „edukacja”. Służby prasowe Andrzeja Dudy chwalą się jednak m.in. jego inicjatywą ustawodawczą  (we współpracy z MEiN) ws. stworzenia Akademii Kopernikańskiej – „instytucji, która ma służyć wzmocnieniu polskiej kadry akademickiej, zwiększeniu jej konkurencyjności i rozwijaniu współpracy międzynarodowej”

Wbrew apelom środowiska akademickiego prezydent podpisał ustawę o Akademii Kopernikańskiej

Jak czytamy dwukrotnie prezydent  odmówił podpisania uchwalonych przepisów i zwrócił się do Sejmu z wnioskiem o ponowne ich rozpatrzenie: były to nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji znana jako lex TVN oraz właśnie lex Czarnek.

Prezydent jeszcze nie wie, co zrobi z lex Czarnek? ZNP na spotkaniu w Kancelarii Prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, zgodnie z którą wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 4,4 proc. od 1 maja 2022 r. Nauczyciele nazwali ją „poniżką”. Podpisał też m.in tzw. Maluchy za kraty i nowelizację m.in. o standardach zatrudniania nauczycieli-specjalistów.

Czy podpisze nowelizację Karty Nauczyciela, zgodnie z którą 80 proc. nauczycieli nie dostanie od września żadnej podwyżki, ale będzie miało obowiązek przepracowania 1 dodatkowej godziny, a 20 proc. podwyżki dostaną początkujący nauczyciele bo bez tej podwyżki ich zarobki (teraz 3079 zł brutto) byłyby w styczniu 2023 r. aż o 304 zł niższe niż płaca minimalna w Polsce!?

Prezydent powołał też np. Radę do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania w ramach Narodowej Rady Rozwoju. W jej skład weszli m.in. rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak oraz Anna Zalewska, była minister edukacji.

Gmach MEiN uznany za pomnik historii. Jest rozporządzenie prezydenta

Szczegółowy spis aktywności prezydenta znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Fot: Kinga Gajewska/Twitter

Pierwsza dama spotkała się z szefem MEiN. Temat: edukacja uczniów z Ukrainy. A lex Czarnek 2.0? Kancelaria Prezydenta o tym nie informuje

Prezydent zawetował lex Czarnek! “Nie są nam teraz potrzebne kolejne spory”

Szef MEiN zapowiada na wrzesień lex Czarnek 2.0. „Nie będzie się różnić od poprzedniego projektu”

Protesty nie pomogły. Prezydent podpisał ustawę o resocjalizacji nieletnich tzw. lex “Maluchy za kraty”

Prezydent powołał Radę do spraw Rodziny, Edukacji i Wychowania. W jej składzie m.in. Anna Zalewska i Mikołaj Pawlak