CKE: Zmiany w egzaminach maturalnych i ósmoklasisty od roku szkolnego 2024/25

Najwięcej zmian w związku z uszczupleniem podstawy programowej będzie na egzaminie maturalnym z języka polskiego, zarówno pisemnym, jak i ustnym, m.in. znacznie…

czytaj więcej
CKE: Informacja dotycząca wymagań na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym od 2025 roku

Na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym od 2025 roku sprawdzane będą wymagania określone w uszczuplonych podstawach programowych. Wyjątkiem jest egzamin z WOS-u, który…

czytaj więcej
Wspólne stanowisko central związkowych ws. wynagrodzeń w 2025 roku. Chcą by płaca minimalna wzrosła o 350 zł

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych i NSZZ „Solidarność” przedłożyły stronie rządowej wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2025 roku: wynagrodzeń…

czytaj więcej