Aktualności MEINPORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEszkoły specjalne Po interwencji ZNP Przemysław Czarnek zapewnia: Nie zlikwidujemy szkół specjalnych i poradni. Ale prac nie wstrzymuje

Nie ma planów likwidacji szkół specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pozbawienia nauczycieli zatrudnionych w poradniach statusu nauczycielskiego - zapewnił minister edukacji i…

Aktualności PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNESZKOLNICTWO SPECJALNEZNP ZNP: Planowane zmiany w szkolnictwie specjalnym mogą zakończyć się katastrofą

ZNP domaga się wstrzymania prac nad rządowym projektem zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Według Związku, okres pandemii jest najgorszym…