Aktualności edukacja włączającaGŁOS NAUCZYCIELSKIPORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEwywiad Jolanta Aleksandra Rodzewicz, dyrektor poradni: Włączanie na siłę jest ryzykowne

Zaproponowany model włączania wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami niezależnie od stopnia i rodzaju dysfunkcji do szkół ogólnodostępnych, moim zdaniem, się nie sprawdzi. Włączanie…

Aktualności EDUKACJA DLA WSZYSTKICHedukacja włączającaPORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNESZKOŁYszkoły specjalne MEiN: Do końca czerwca projekt ustawy dotyczący zmian w edukacji włączającej

Do końca czerwca MEiN przedstawi projekt ustawy na rewolucję w polskim szkolnictwie związaną z edukacją włączającą. Na wstępny etap wdrażania zmian zarezerwowano…

Aktualności MEINPORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEszkoły specjalne Po interwencji ZNP Przemysław Czarnek zapewnia: Nie zlikwidujemy szkół specjalnych i poradni. Ale prac nie wstrzymuje

Nie ma planów likwidacji szkół specjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz pozbawienia nauczycieli zatrudnionych w poradniach statusu nauczycielskiego - zapewnił minister edukacji i…

Aktualności PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNESZKOLNICTWO SPECJALNEZNP ZNP: Planowane zmiany w szkolnictwie specjalnym mogą zakończyć się katastrofą

ZNP domaga się wstrzymania prac nad rządowym projektem zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Według Związku, okres pandemii jest najgorszym…