Aktualności autonomiaSAMORZĄDYwywiadzmiany w nadzorze Dorota Zmarzlak: Polska szkoła nadal jest szkołą dialogu. Nie pozwólmy tego zniszczyć

Obecnie w polskiej szkole, na razie, wymagane są: kompromis, porozumienie, dialog. To wszystko jest wymuszone różnymi rozwiązaniami prawnymi, ale też społeczną zgodą,…

Aktualności ostatni dzwonekwywiadzmiany w edukacji Bogusław Olejniczak: System edukacji został tak przemodelowany, że coraz ciężej nam się oddycha

Szkoła jest nasza. Tu nikt nie ma praw własności. Szkołę tworzą różne podmioty, które uczestniczą w jej życiu. Trzeba się więc liczyć…

Aktualności Agnieszką Jankowiak-MaikGŁOS NAUCZYCIELSKINAUCZYCIELEszkoła onlinewywiad A. Jankowiak-Maik: My mówimy, że potrzebujemy autonomii i wzmocnienia samorządów, a oni chcą nas dociskać

Najbardziej przeraża mnie nie tylko wizja wzmocnienia roli kuratorów oświaty, ale też upartyjnienie szkoły w kompletnym oderwaniu od diagnoz i rekomendacji płynących…

Aktualności Anita Rucioch-Gołekdobrostan psychicznyGŁOS NAUCZYCIELSKINAUCZYCIELEuczniowiewywiad Kto zadba o dobrostan nauczycieli? Dyrektor Anita Rucioch-Gołek: System o nas zapomniał…

Zapominamy o sobie. Kiedy przed powrotem sprzątaliśmy park miejski wraz ze swoimi dziećmi, dużo o tym rozmawialiśmy, ale między sobą. Był czas…

Aktualności edukacja włączającaGŁOS NAUCZYCIELSKIPORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEwywiad Jolanta Aleksandra Rodzewicz, dyrektor poradni: Włączanie na siłę jest ryzykowne

Zaproponowany model włączania wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami niezależnie od stopnia i rodzaju dysfunkcji do szkół ogólnodostępnych, moim zdaniem, się nie sprawdzi. Włączanie…

Aktualności GŁOS NAUCZYCIELSKIJAK UCZYĆ HISTORII?wywiad Jak uczyć historii? Krzysztof Bilski: Próbuję tłumaczyć uczniom, by starali się wyrobić własne zdanie

Staram się pokazać uczniom, że są różne kolory tej samej sprawy. Pokazuję, że umiejętność konstruktywnej krytyki, dialogu i rozmowy to najlepsze, co…

Aktualności GŁOS NAUCZYCIELSKIJAK UCZYĆ HISTORII?wywiad Adam Lichota: Chcę kształcić młodzież, która dyskutując, potrafi swoje stanowisko uargumentować faktami

Myślę, że mamy w Polsce kompetentnych nauczycieli i każdy z nich będzie nauczał historii najlepiej, jak potrafi. Faktami historycznymi można manipulować, ale…

Aktualności edukacja włączającaGŁOS NAUCZYCIELSKIwywiad Marta Skrejko-Rygiel: Ta reforma dotyczy nie tylko szkolnictwa i oświaty, ale całej sfery życia rodzin

Nie skazujcie tych dzieci na indywidualne tragedie. Tu nie chodzi tylko o to, że one przestaną się rozwijać, ale że pozostaną w…

Aktualności edukacja włączającaGŁOS NAUCZYCIELSKIwywiad Dr n. med. Ewelina Lulińska: Mądrość polega na odpowiednim wyborze ścieżki edukacyjnej

Uważam, że można i trzeba włączać osoby niepełnosprawne do społeczeństwa, ale prawdziwej integracji nie da się osiągnąć ani deklaracjami, ani zmianami organizacyjnymi nieuwzględniającymi…

Aktualności GŁOS NAUCZYCIELSKInauczycielwywiad Andrzej Król: Pandemia pokazała nam wszystkim, jaką wartością jest szkoła

Ten szum informacyjny wokół naszego zawodu jest ogromny. Aż boli serce. Szkoła to nie tylko lekcja i podręcznik, ale możliwość poznawania różnych…