Zmiany w pracach domowych – liczne uwagi i opinie przekazane do MEN. Co zostało uwzględnione w rozporządzeniu?

Kategoryczny sprzeciw lub warunkowe poparcie oraz liczne propozycje modyfikacji projektu rozporządzenia ws. prac domowych - do resortu edukacji trafiło wiele uwag na…

czytaj więcej
MEN odpowiedziało RPO ws. prac domowych: „Projekt rozporządzenia zostanie zmodyfikowany”

„Projekt rozporządzenia zostanie zmodyfikowany: w przepisie mówiącym o pisemnych i praktycznych pracach domowych termin "prace praktyczne" zostanie zastąpiony terminem „prace praktyczno-techniczne”. Druga…

czytaj więcej
RPO skierował do MEN uwagi ws. zmian w pracach domowych. Proponowane zmiany kłócą się z deklaracjami o potrzebie wzmocnienia autonomii szkół?

„Całkowity zakaz prac domowych - nawet jeśli dotyczyłby jedynie klas I-III szkoły podstawowej - oraz odstąpienie od ich oceniania może być postrzegane…

czytaj więcej
ZNP: Uwagi do projektu rozporządzenia ws. warunków wynagradzania egzaminatorów

Podwyższenie kwot wynagrodzenia za jednego zdającego (stawek procentowych) o co najmniej 0,5%, podniesienie stawki wynagrodzenia dla asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu…

czytaj więcej