Awans zawodowy: Awansowe grzechy główne. Część III


Droga awansowa bywa drogą przez mękę. Najczęściej jest to jednak pokuta za popełnione przez nauczycieli awansowe grzechy. By pomóc dobiec do mety, przedstawiam najczęściej popełniane błędy

W artykułach poświęconych awansowym grzechom, zwracam się do wszystkich nauczycieli, zarówno kontynuujących staż rozpoczęty przed 1 września 2018 r., jak i tych, którzy awansowe zmagania rozpoczęli we wrześniu 2018 r.

Powtórzę, że w szczególnej sytuacji znaleźli się nauczyciele, którzy kontynuują lub kończą staże rozpoczęte przed 1 września 2018 r. Im należy dać rozgrzeszenie w trybie pilnym, ponieważ szukając pomocy, otrzymują często rozbieżne informacje, niestety, także podczas awansowych szkoleń. Tym bardziej zachęcam do lektury Głosu Nauczycielskiego oraz do zadawania pytań w awansowym kąciku na internetowej stronie tygodnika (www.glos.pl).

(…)Beata Rechnio-Kołodziej, ekspert z listy MEN

Więcej – tylko w Głosie nr 24 i w e-wydaniuPozostałe artykuły w numerze 24/2019: