Na każdej dodatkowej godzinie pensum nauczyciel by stracił


Wynagrodzenie za każdą dodatkową godzinę pensum byłoby ponad dwukrotnie mniejsze od wynagrodzenia, jakie nauczyciel otrzymuje dziś za godzinę ponadwymiarową.

Tak wynika z danych, jakie opublikowało ministerstwo edukacji. Przypomnijmy – w czasie negocjacji między przedstawicielami rządu a reprezentantami związków zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego w kwietniu br. rząd zaproponował zmiany w pensum nauczycieli. Pomysł podniesienia pensum o cztery lub sześć godzin tygodniowo ochrzczony został „nowym kontraktem społecznym”. Pensum miałoby wzrastać stopniowo, a średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego miałoby osiągnąć w 2023 r. poziom 7704 zł (pensum 22-godzinne) lub 8100 zł (24-godzinne). Z propozycji rządowej wynika, że podwyżka pensum o dwie godziny tygodniowo (osiem godzin miesięcznie) przy zakładanym przez rząd wzroście wynagrodzenia o 125 zł netto oznacza dodatkowo ok. 15,50 zł netto za godzinę.

(…)PS

Więcej – tylko w Głosie nr 24 i w e-wydaniuPozostałe artykuły w numerze 24/2019: