Bliżej prawa – udzielanie urlopu na żądanie


Pracownik obsługi zatrudniony jest w równoważnym systemie czasu pracy. Oznacza to, że w niektóre dni wymiar czasu pracy może być przedłużony do 12 godzin. Złożył wniosek o udzielenie czterech dni urlopu na żądanie w tygodniu, w którym zgodnie z grafikiem powinien pracować przez cztery dni po 12 godzin. Jaką liczbę godzin pracodawca powinien odliczyć z puli urlopowej - 32 godziny czy 48? (G.H., Sępolno)

Pracodawca z puli urlopowej pracownika powinien odliczyć 48 godzin, ponieważ tyle pracownik miał przepracować zgodnie z rozkładem czasu pracy.

W świetle obowiązujących przepisów urlopu wypoczynkowego udziela się na dni pracy pracownika, a z godzinowej puli urlopu wypoczynkowego odlicza się tyle godzin, ile wynosił wymiar czasu pracy w dniach, kiedy pracownik korzystał z urlopu wypoczynkowego.

W przedstawionym stanie faktycznym nie dokonuje się przeliczenia czterech dni urlopu na żądanie przez osiem godzin. Tę czynność wykonuje się przy ustaleniu godzinowej puli urlopu wypoczynkowego przysługującego w danym roku kalendarzowym. Natomiast z puli urlopowej odejmuje się liczbę godzin urlopu wypoczynkowego, na jaką został udzielony urlop wypoczynkowy.

Podstawa prawna
art. 1542 Kodeksu pracy

 Joanna Skrobisz

Więcej – tylko w Głosie nr 24 i w e-wydaniuPozostałe artykuły w numerze 24/2019: