Pytaj o dowody: Wkuć czy nauczyć się?


Wiedzę można zdobywać samodzielnie, czytając teksty (zarówno źródłowe, jak i te z podręczników). Jednak zachęta do takiej formy uczenia się to wyzwanie ze względu na stosunek do czytelnictwa w Polsce…

W poprzednim odcinku przedstawiłem rolę, jaką w edukacji pełni nauczanie poprzez rozwiązywanie problemów oraz metoda projektów („Bezproblemowo?”, GN nr 22 z 29 maja br.). Pokazałem, że w przypadku dzieci iluzją jest przekonanie, iż mogą one efektywnie uczyć się poprzez samodzielne odkrywanie zasad funkcjonowania świata. Dlaczego? Po pierwsze, konieczny jest udział w tym procesie nauczycielek i nauczycieli, którzy muszą być przewodnikami w tych odkryciach. Po drugie, w przypadku wiedzy naukowej (fizyka, chemia, biologia) często niezbędnym warunkiem wstępnym jest dostarczenie uczniom ram poznawczych dla rozumienia rzeczywistości. Nie oznacza to, że królować ma „metoda podająca”, nastawiona na bierny odbiór. W tym odcinku zajmę się indywidualnym uczeniem się z tekstów.

(…)Tomasz Garstka, psycholog

Więcej – tylko w Głosie nr 24 i w e-wydaniuPozostałe artykuły w numerze 24/2019: