Zmiany w Karcie. Spóźnisz się do pracy? Czeka cię postępowanie


Nauczyciela, który np. spóźni się do pracy, mogą spotkać poważne konsekwencje i kary, z wyrzuceniem z zawodu włącznie. PiS chce zaostrzyć przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli

W złożonym w Sejmie projekcie nowelizacji Karty Nauczyciela PiS przygotowało na nauczycieli bat. Chodzi o poważne zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Dziś zgodnie z art. 75 ust. 2 KN, za uchybienia przeciwko porządkowi pracy określone w art. 108 Kodeksu pracy nauczyciel może otrzymać którąś z kar porządkowych – upomnienia, nagany lub karę finansową. Chodzi o drobne wykroczenia przeciwko organizacji pracy, przepisom bhp itp. We wspomnianym artykule Kodeksu pracy wymienione są też przypadki spóźnień – bo to właśnie takie wykroczenia najczęściej są karane z art. 108.

(…)PS

Więcej – tylko w Głosie nr 24 i w e-wydaniuPozostałe artykuły w numerze 24/2019: