Bliżej prawa – jak zatrudnić dyrektora?


Powierzenie funkcji dyrektora nie oznacza automatycznego zatrudnienia, które następuje odrębnie na podstawie umowy o pracę lub mianowanie

Ani przed, ani w trakcie konkursu nikt specjalnie nie zajmuje się ustaleniem, jak zatrudniony ma być przyszły dyrektor szkoły. W ferworze konkursowych zmagań wydaje się to zrozumiałe, gdyż wówczas najważniejsze jest wyłonienie właściwego kandydata na stanowisko. Jednak najpóźniej tuż po wyborach należy ustalić stosunek pracy przyszłego dyrektora, który przecież określa jego status zawodowy. Jak bardzo jest to ważne, okazuje się np. przy nagłej rezygnacji z funkcji. Czytelnicy ubolewają, że sposób zatrudnienia dyrektora został zupełnie pominięty zarówno w ustawie – Prawo oświatowe, jak i w rozporządzeniach ministra edukacji dotyczącego stanowiska dyrektora. Jak to jest możliwe przy tylu nowelizacjach…

(…)Teresa Konarska

Więcej – tylko w Głosie nr 24 i w e-wydaniuPozostałe artykuły w numerze 24/2019: