Bliżej prawa: Natychmiastowe zawieszenie


Zagrożenie karą nagany z ostrzeżeniem i jednoczesna ocena niecelowości odsunięcia nauczyciela od obowiązków oznacza uchylenie przez komisję dyscyplinarną decyzji o zawieszeniu

Zwykle natychmiastowe zawieszenie nauczyciela w obowiązkach wiąże się z nadgorliwością lub asekuracją dyrektora. Od pewnego czasu, jeżeli pojawia się informacja, że możliwe było dopuszczenie się przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, bez głębszej weryfikacji tego wydarzenia nauczyciel jest automatycznie zawieszany.

(…)Teresa Konarska

Więcej – tylko w GN nr 45 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 45/2019: