Konferencja. W Cieszynie o nierównościach


Nierówna Edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń. To hasło międzynarodowej konferencji, która odbędzie się 20 listopada br. na Wydziale Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

– Chcemy mówić o nierównościach w edukacji: nierównym dostępie do szkół, nierównym traktowaniu w procesie edukacji, nierównych szansach realizacji zamierzeń – mówi Iwona Donocik, sekretarz  konferencji. – Nasza konferencja jest otwarta dla osób zajmujących się teorią, badaniami i praktyką. Zapraszamy przedstawicieli nauk pedagogicznych, jak również innych dyscyplin: socjologii, psychologii, filozofii, kulturoznawstwa, historii, nauk prawnych. Zależy nam na obecności przedstawicielek i przedstawicieli szkół wszystkich szczebli i rodzajów, także instytucji kształcenia specjalnego, przedstawicieli przedszkoli i uniwersytetów trzeciego wieku. Ciekawi jesteśmy głosu kadry zarządzającej oświatą, samorządowców, rodziców i studentów.

(…)AGD

Więcej – tylko w GN nr 45 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 45/2019: