Stanisław Nowak – Bojownik niezłomny


Był charyzmatycznym przywódcą ruchu nauczycielskiego – jednym z twórców Związku. To jemu zawdzięczamy uchwalenie w 1926 r. pierwszej pragmatyki zawodowej nauczycieli. Urodził się 160 lat temu…

Stanisław Nowak (1859-1936) – nauczyciel, prezes ZNP, senator RP, działacz niepodległościowy – urodził się 28 października 1859 r. w Andrychowie. To z jego inicjatywy 28 grudnia 1905 r. w Krakowie podczas zebrania tzw. Ankiety został powołany Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji. Jego prezesem został właśnie Stanisław Nowak. W tym samym roku 1 października w Pilaszkowie powstał Związek Nauczycieli Ludowych, który dał początek późniejszemu Zrzeszeniu Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych, działającemu w zaborze rosyjskim.

(…)Jakub Rzekanowski

Więcej – tylko w GN nr 45 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 45/2019: