Awans zawodowy: Obowiązki opiekuna stażu część V


Jesteś opiekunem stażu? A może jesteś nauczycielem stażystą lub kontraktowym i korzystasz z pomocy opiekuna stażu? Jeśli tak, to ten artykuł jest dla ciebie. Śledź również kolejne odcinki cyklu

W poprzednim odcinku (GN nr 51-52 z 18-25 grudnia 2019 r. przedstawiłam przykładowy arkusz samooceny nauczyciela stażysty. W przypadku nauczyciela kontraktowego kryteriów, które należy uwzględnić w arkuszu samooceny (jeśli trzeba go wypełnić), będzie oczywiście więcej, bo 14.

Przygotowanie wniosku i dokumentacji

Pamiętać należy, że nauczyciel stażysta i kontraktowy składają wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku (kalendarzowym) uzyskania co najmniej dobrej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Formę dokumentacji dołączonej do wniosku określa rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 26 lipca 2018 r. – Dz.U. z 2018 r. poz. 1574 (ze zmianami wprowadzonymi w nowelizacji z 23 sierpnia 2019 r. – Dz.U. z 2019 r. poz. 1650). Przypomnę, że nie dołączamy do wniosku planu rozwoju zawodowego oraz wszelkich opracowań i dokumentów w postaci scenariuszy, planów, dyplomów, poświadczeń itp.

(…)Beata Rechnio-Kołodziej, ekspert z listy MEN

Więcej – tylko w GN nr 1-2 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 1-2/2020: