Godne płace nauczycieli. ZG ZNP powołał Komitet Inicjatywy Ustawodawczej


ZNP rozpoczął procedurę, dzięki której do Sejmu trafi obywatelski projekt ustawy zapewniającej nauczycielom godne wynagrodzenia. Chodzi o wysokość pensji porównywalną z innymi zawodami, w których pracują profesjonaliści

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego na ostatnim, przedświątecznym posiedzeniu (16 grudnia 2019 r.) zajął się m.in. stanem przygotowań obywatelskiego projektu ustawy zmierzającej do podwyższenia nauczycielskich wynagrodzeń.

To efekt decyzji 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP (21-23 listopada 2019 r.), który opowiedział się za przedstawieniem inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany sposobu ustalania wysokości średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela. W efekcie proponowanej zmiany stawki nauczycielskich zarobków byłyby powiązane ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce

(…)Piotr Skura

Więcej – tylko w GN nr 1-2 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 1-2/2020: