Awans zawodowy: Refleksje nauczycieli, którzy są już po egzaminie lub rozmowie


Przedstawiam kolejną serię refleksji (po)awansowych nauczycieli, którzy niedawno stanęli przed komisją. Warto je przeczytać chociażby po to, by poznać pytania i przekonać się, że „nie taki diabeł straszny…”

@ Mianowana!

Pytania:

  1. Gdzie pani znajdzie prawa nauczyciela? Wymienić przykładowe prawa.
  2. Jak prawa, to obowiązki proszę wymienić.
  3. Jak pani rozpoznaję ryzyko dysleksji u dziecka w wieku przedszkolnym?
  4. Jakie metody pani stosuje w pracy z dzieckiem z dysleksją?
  5. Jakie metody pani stosuje w pracy z dzieckiem z niedosłuchem?
  6. Pytanie problemowe: Jak pani sobie radzi w przypadku zbyt silnej więzi dziecka z rodzicem? (Przykład: mama stoi za drzwiami itd.)
  7. Pytanie multimedialne: Proszę sporządzić prezentację rozporządzenia o organizacji wycieczek.

Pytań dużo, ale było naprawdę miło. Trzymam kciuki za tych, którzy jeszcze czekają na egzamin.

(…)Beata Rechnio-Kołodziej, ekspert z listy MEN

Więcej – tylko w GN nr 1-2 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 1-2/2020: