Wspomnienia Marii Smulikowskiej z czasów walki o Niepodległą i początków Związku


„Pod Bezdanami >>nasi<< napadli na pociąg wiozący do Petersburga miliony polskich rubli. Bojowcy dokonali tego czynu sprawnie i bez ofiar”. Publikujemy nieznane szerzej wspomnienia żony Juliana Smulikowskiego

W tym roku obchodzimy 140-lecie urodzin Juliana Smulikowskiego, pierwszego wiceprezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego (urodził się 24 kwietnia 1880 r. we Lwowie). To tylko jedna ze związanych z dziejami Związku rocznic, przypadających w 2020 r. Mamy bowiem rocznice ważnych wydarzeń: zjednoczenia wszystkich organizacji nauczycielskich w ramach ZNP w 1930 r. w Krakowie czy powstania Biura Szkolnego TON w 1940 r. 100-lecie Bitwy Warszawskiej będzie okazją do przypomnienia udziału nauczycielstwa w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Inaugurując tegoroczne publikacje historyczne w Głosie i nawiązując do 140. rocznicy urodzin Juliana Smulikowskiego, przedstawiam fragmenty wspomnień żony pierwszego wiceprezesa Związku. Dotyczą one czasów walki o Niepodległą i początków naszej organizacji.

Wspomnienia te znajdują się w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie pod sygnaturą 237/III.

(…)



Dr Piotr Wierzbicki, ZNP Kraków-Śródmieście

Więcej – tylko w GN nr 1-2 (e-wydanie)



Pozostałe artykuły w numerze 1-2/2020: