Pełnym Głosem: Moc jest z nami


Rok walki o godne płace – tak anonsujemy nowy, 2020 r., na pierwszej stronie pierwszego, noworocznego numeru Głosu. Bo nie ma wątpliwości, że temat zarobków nauczycielskich będzie jednym z najważniejszych w nadchodzących miesiącach. Dlaczego?

Bo, miejmy nadzieję, dzięki obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej, z którą startuje ZNP, uda się uda się wywołać posłów i rząd do tablicy w tej sprawie. Bo walka, która zaczęła się w kwietniu 2019 r. trwa i – trzeba w to wierzyć – w końcu przyniesie owoce. Nie chodzi tu tylko o zarobki, ale generalnie o kondycję edukacji w Polsce – niedoinwestowany system sypie się na naszych oczach. Bez zmian – czytaj: zwiększenia przez państwo wydatków na oświatę – albo się rozsypie, albo dojdzie do drakońskich cięć, zamykania szkół czy przekazywania ich fundacjom. Tertium non datur…

Rok obrony Karty Nauczyciela – tym hasłem również moglibyśmy otworzyć pierwszy styczniowy numer. Bo wiele wskazuje na to, że likwidacja gimnazjów nie nasyciła likwidatorskich zapędów obecnej ekipy rządzącej i kolejnym obiektem do zlikwidowania w całości lub w części może okazać się właśnie nauczycielska ustawa zawodowa.

(…)Jakub Rzekanowski, redaktor naczelny

Więcej – tylko w GN nr 1-2 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 1-2/2020: