Bliżej prawa: Konieczne wysłuchanie


Kara porządkowa może być zastosowana dopiero po zawiadomieniu pracownika na piśmie. Jeżeli nauczyciel chce wystąpić do sądu o uchylenie kary, musi wyczerpać procedurę odwoławczą

Nauczyciel, który chce wystąpić do sądu o uchylenie kary porządkowej, musi wyczerpać procedurę odwoławczą, zachowując wszystkie terminy i wskazując, że nastąpiło naruszenie przepisów prawa. Pamiętajmy, że sąd pracy w przypadku kary porządkowej nie może przywrócić terminu, nawet wówczas, jeżeli jego niedotrzymanie nie nastąpiło z winy pracownika.

(…)

 Teresa Konarska

Więcej – tylko w GN nr 41 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 41/2019: