Nominowani w Konkursie Nauczyciel Roku 2019


Po raz kolejny nagradzamy Najlepszych z Najlepszych. To już 18. edycja Konkursu organizowanego od 2002 r. przez Głos Nauczycielski. Wśród Naszych finalistów jest dziesięciu nominowanych do tytułu Nauczyciel Roku 2019. Oto oni!

Kształci digitalnie i analogowo

Bartosz Chyś, nauczyciel informatyki, oligofrenopedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdańsku

Digitalnie i analogowo inspiruje nauczycieli i uczniów, pomaga im wychodzić z cienia. Jest informatykiem i oligofrenopedagogiem, a pracę jako nauczyciel zaczynał w przedszkolu. Jego pasją są nowe technologie, dzięki którym łączy i inspiruje nauczycieli w sieci.

(…)

Stawia na zaufanie

Jarosław Foltyński, nauczyciel historii i WOS w Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie

Pana Jarosława zgłosił jego uczeń w imieniu 83 podpisanych pod wnioskiem koleżanek i kolegów. Jak zastrzegł, w uzasadnieniu wymienił tylko te osiągnięcia nauczyciela, o których wie. A zapewne jest ich więcej, bo o niektórych działaniach nauczyciela młodzież dowiadywała się dopiero po jakimś czasie. Na przykład o wsparciu, jakiego udzielał ich choremu na białaczkę koledze. Nauczyciel zainicjował nagranie przez uczniów filmu, który miał wzmocnić chłopca w walce z chorobą. Ale to był dopiero początek tego wsparcia…

(…)

Tłumaczy język polski

Anna Hummel, nauczycielka języka polskiego w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego w Warszawie

 Tak naprawdę zgłosili ją uczniowie, których w szkole na ul. Łuckiej, gdzie pani Anna pracuje od 13 lat, już nie ma. To ubiegłoroczni maturzyści, którzy napisali do Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Pedagogicznej pismo w prośbą o oficjalne zgłoszenie nauczycielki do Konkursu. I to oni napisali uzasadnienie.

(…)

Uczy, czym jest wspólnota

Ewa Kempska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. A. Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym

Pani Ewa uczy w najwyżej położonej placówce oświatowej w Polsce – na 1006 m n.p.m. (Gliczarów Górny leży w gminie Biały Dunajec, powiat tatrzański). Ta niewielka szkoła jest dla lokalnej społeczności ważnym centrum życia kulturalnego. Nauczycielka podchodzi do podopiecznych indywidualnie, dba o ich rozwój, o relacje między nimi.

(…)

Uczy otwartości na świat

Małgorzata Kulesza, nauczycielka chemii i przyrody w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Krakowie

W ciągu kilkunastu lat opracowała i wdrożyła wiele międzynarodowych projektów wspólnie ze szkołami z krajów partnerskich. Ich lista jest bardzo długa i chociaż dotyczyły one m.in. przedmiotów przyrodniczych, to jednocześnie motywowały uczniów do poznawania innych krajów, ich kultury, historii, problematyki społecznej i ekonomicznej.

(…)

Zakręcony Pan Belfer

Dawid Łasiński, nauczyciel chemii w Zespole Szkół im. gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie

Pasją pana Dawida, którą skutecznie zaraził uczniów, jest (oprócz chemii) fotografia i film.  Od 2008 r. tworzy wraz z uczniami filmy, które zdobywały nagrody w ogólnopolskich konkursach. Z czasem stworzył szkolne studio fotograficzne, autorski program zajęć, stronę internetową i multimedialny podręcznik fotografii dla młodzieży.

(…)

Pokazuje piękno świata

Tomasz Ordza, nauczyciel przyrody, biologii i chemii w Szkole Podstawowej im. K. Nowaka w Dąbrówce

 Dzieci z kl. IV-VIII uczy przedmiotów przyrodniczych – w taki sposób, by rozwijać myślenie naukowe i jednocześnie uczyć szacunku do środowiska i wrażliwości wobec zwierząt. Chce, by uczniowie z tej niewielkiej miejscowości w pobliżu Poznania mogli poczuć się „obywatelami świata”. Służą temu m.in. projekty międzynarodowe, które realizuje. Ale też wyprawy, które organizuje razem z rodzicami uczniów.

(…)

Poławiaczka talentów

Marzena Papis, nauczycielka geografii w I Liceum Ogólnokształcącym im. S. Żeromskiego w Opocznie

Ma na koncie mnóstwo sukcesów uczniów – tylko w ubiegłym roku to m.in. pięć indeksów uczelni wyższych, laureat Olimpiady Geograficznej, trzech laureatów Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, cztery Grand Prix  i I miejsce w Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznę”, ale także I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym.

(…)

Inspiruje, łączy pokolenia

Magdalena Sokołowska, wychowawca świetlicy w Publicznej Szkole Podstawowej nr 14 im. A. Mickiewicza w Opolu

Dla pani Magdaleny szkolna świetlica jest wymarzonym miejscem pracy i realizacji szeregu pasji oraz pomysłów. Zrealizowała mnóstwo warsztatów rozwijających zainteresowania uczniów w zakresie artystyczno-manualnym, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne oraz uczące programowania.

(…)

Na kłopoty – mediatorka

Katarzyna Stryjek, pedagog w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego

Nauczycielka pracę zawodową rozpoczęła 30 lat temu w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Gdańsku, gdzie zajmowała się dziećmi z niepełnosprawnościami, porzuconymi przez rodziców. Po studiach trafiła do Schroniska dla Nieletnich w Gdańsku, a następnie w ramach współpracy polsko-niemieckiej stworzyła koncepcję placówki rodzinno-resocjalizacyjnej dla młodzieży.

(…)

Pozostałe artykuły w numerze 41/2019: