Pełnym Głosem: Halo, tu jesteśmy, zauważcie nas!


Szlachetne zdrowie… Passus mistrza Jana z Czarnolasu ma wymiar uniwersalny, to samo można powiedzieć o każdej wielkiej stracie. Tako rzecze też wieszcz Adam, wyrażając tęsknotę w sławnej „Inwokacji”.

Szlachetna szkoło… Oby nie było tak, że zatęsknimy – my, społeczeństwo i władza, którą społeczeństwo wynosi do rządzenia – za dobrą polską szkołą dopiero wtedy, gdy będzie już za późno na ratunek… Sypie się gmach polskiej edukacji, a ministerstwo jedynie zasłania dyktą największe wyrwy w murze.

Ponure wnioski można znaleźć w kolejnym – po analizie OECD i „Monitorze Kształcenia i Szkolenia” Komisji Europejskiej – dokumencie porównującym sytuację materialną polskich nauczycieli oraz ich koleżanek i kolegów z innych krajów Europy. W raporcie Eurydice (niektóre wnioski streszczamy poniżej, więcej można znaleźć na www.glos.pl) pokazano czarno na białym, że państwa wcale nie bogatsze od Polski, w tym też nasi sąsiedzi, sporo zainwestowali w edukację i w uposażenia pedagogów. Bo wiedzą, że to będzie procentować. Niby oczywista oczywistość. Dlaczego nie u nas?

(…)Jakub Rzekanowski, redaktor naczelny

Więcej – tylko w GN nr 41 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 41/2019: