Zyta Czechowska – Nauczyciel Roku 2019


W jej pracy sukcesem jest, gdy dziecko po kilku latach nauki pionizuje głowę czy przełamie strach przed obcymi. Robi wszystko, by jej uczniowie mogli na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami korzystać z edukacji. Jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła do codziennych zajęć w szkole tablet

Zyta Czechowska jest nauczycielką i pedagogiem specjalnym w Zespole Szkół Specjalnych w Kowanówku, niewielkiej miejscowości w województwie wielkopolskim. Pracuje z dziećmi wymagającymi wyjątkowej uwagi i zaangażowania – niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z uczniami z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W jej pracy sukcesem jest bardzo często to, że dziecko po kilku latach edukacji potrafi zgłaszać potrzeby fizjologiczne, rozpoznaje nauczycieli, pionizuje głowę czy przełamuje strach przed obcymi.

(…)Piotr Skura

Więcej – tylko w GN nr 41 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 41/2019: