Jak uczyć, jak chronić


Jak rozmawiać z uczniami o ochronie danych osobowych i kształtować ich nawyki? Jak szkoła powinna postępować, zbierając i wykorzystując dane uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych czy nauczycieli?

Okazją do rozmowy o tym, jak uczyć o ochronie danych osobowych oraz jak przestrzegać przepisów o ochronie danych w działalności placówek oświatowych, było spotkanie z dyrektorami szkół i nauczycielami w Rojowie (Wielkopolska) z cyklu „#RODO w edukacji”. 1 października br. odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie konferencja inaugurująca X edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego UODO „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

(…)Krzysztof Trzciński

Więcej – tylko w GN nr 41 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 41/2019: