Nadesłane do Głosu. List egzaminatora


Od 15 lat jestem egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i z tego tytułu rokrocznie spędzam majowe weekendy przy sprawdzaniu prac maturalnych z matematyki.

W tym roku po raz pierwszy zdarzyło mi się przyznać maksymalną liczbę punktów (100 proc.) za pracę na poziomie rozszerzonym. To nie bagatela!

Tym radosnym faktem chciałbym się z państwem podzielić. Sądzę, że warto promować i popularyzować sylwetki takich uczniów, będących chlubą szkoły. Jest bowiem cień nadziei, że obecna reforma edukacji nie zdążyła jeszcze popsuć wszystkiego.

(…)Wojciech Dąbrowski

Więcej – tylko w GN nr 41 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 41/2019: