Nowy rok akademicki – drugi z nową ustawą o szkolnictwie wyższym


Ze Stanisławem Różyckim, wiceprezesem Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP, rozmawia Jarosław Karpiński

Z jakimi oczekiwaniami środowisko pracowników uczelni wyższych rozpoczyna nowy rok akademicki?

– Jest to rok, w którym wchodzi w życie duża część przepisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Dla nas, jako związkowców, bardzo istotne w tej ustawie jest to, że nakazuje ona wprowadzenie na uczelniach szeregu regulaminów, takich jak regulamin wynagradzania, regulamin pracy. Te dokumenty muszą być uzgadniane ze związkami zawodowymi i do końca września takie uzgodnienia trwały. Spodziewamy się, że dzięki istotnemu, a nieraz nawet decydującemu, udziałowi związków w ich tworzeniu dojdzie do poprawy warunków wynagradzania i pracy w szkolnictwie wyższym. I nie chodzi tylko o nauczycieli akademickich, ale także o pozostałych pracowników. Jest to dla nas, podkreślam, niezwykle ważne.

Jednocześnie spodziewamy się, że w 2020 r. nastąpi wzrost płac w szkolnictwie wyższym, aczkolwiek w projekcie budżetu nie zaplanowano na ten cel dodatkowych pieniędzy. Słyszymy jednak obietnice ze strony resortu nauki, że jakiegoś wzrostu płac powinniśmy się spodziewać. To wynika m.in. z faktu, że w nowej ustawie zaplanowany jest wzrost wydatków na szkolnictwo wyższe, który ma wynosić co roku 0,1 proc. PKB. A więc chociażby z tej racji jakiś wzrost płac powinien mieć miejsce. Będziemy o to zabiegać.

(…)Więcej – tylko w GN nr 41 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 41/2019: