Pytaj o dowody: Wyjaśniaj sam(a) sobie?


Znamy już różnicę między zastosowaniem testów do sprawdzania poziomu opanowania materiału edukacyjnego przez uczniów i uczennice a testowaniem (sprawdzaniem) w służbie uczenia się. Teraz czas na inną metodę…

W poprzednim odcinku napisałem, że różne formy samodzielnego lub koleżeńskiego testowania swoich kompetencji oraz sprawdzania ich w praktyce są najskuteczniejszymi strategiami polepszania wyników uczenia się („Przekleństwo testów?!”, GN nr 40 z 2 października br.). Tak wynika z systematycznego przeglądu badań wykonanego przez zespół pod kierownictwem Johna Dunlosky’ego (por. Dunlosky i in, 2013 – literatura).

W tym odcinku prezentuję inną metodę o niemałej skuteczności. Chodzi o wyjaśnianie sobie (werbalizację): mówienie na głos (lub w myślach), w jaki sposób nowe informacje są związane z już znanymi lub wyjaśnienie kroków podejmowanych podczas rozwiązywania danego problemu.

(…)Tomasz Garstka, psycholog

Więcej – tylko w GN nr 41 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 41/2019: