Bliżej prawa: Liczy się każdy miesiąc


Tylko 36 miesięcy zatrudnienia w tej samej szkole gwarantuje przekształ-cenie umowy o pracę zawartej na czas określony w umowę na czas nieokreślo-ny lub mianowani

Od 1 września 2019 r., kiedy weszły nowe zasady przekształcania umów terminowych w bezterminowe lub w mianowanie, liczy się każdy miesiąc kolejnej umowy. W tym kontekście bardzo ważne jest zawieranie umów do 31 sierpnia, a nie do końca zajęć. Ten termin warto ustalić już teraz, kiedy konstruowane są arkusze organizacyjne.

(…)Teresa Konarska

Więcej – tylko w GN nr 12 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 12/2020: