Sprawdzam! Edukacja oparta na dowodach (6)


Od wielu poważnych popularyzatorów nauki możemy usłyszeć: „Mózg to mięsień!” lub „Mózg jest jak mięsień!” oraz „Gimnastykuj swój mózg!”, „Ćwicz mózg, bo nieużywany ci zaniknie”

„Dla większości ludzi metafora jest środkiem wyobraźni poetyckiej i ozdobą retoryczną, a więc czymś niezwykłym, co w języku codziennym się nie pojawia. Co więcej, powszechnie uważa się metaforę za właściwość języka jedynie, a więc rzecz związaną ze słowami, nie zaś z myślami czy działaniami. Z tego powodu większość ludzi sądzi, że można doskonale obyć się bez metafory” – napisali pionierzy językoznawstwa poznawczego (ang. cognitive linquistcs) George Lakoff i Mark Johnson (1988, s. 25).

(…)Tomasz Garstka, psycholog

Więcej – tylko w GN nr 12 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 12/2020: