Zwolnienie ze świadczenia pracy


Czynności kierownicze to jednostronne czynności podejmowane przez pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy kształtujące treści stosunku pracy wynikające z organizacji pracy i porządku pracy

Pan Marian, pracownik administracji w szkole podstawowej, 4 marca br. wypowiedział umowę o pracę. Z uwagi na długi staż pracy w szkole okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. Po wypowiedzeniu otrzymał od dyrektora pismo, z którego wynika, że w okresie od 5 do 31 marca br. pracodawca udziela panu Marianowi urlopu wypoczynkowego, a od 1 kwietnia do 30 czerwca br. zwalnia go ze świadczenia pracy i za ten okres będzie wypłacał wynagrodzenie jak za urlop wypoczynkowy. Pan Marian chciałby wiedzieć, czy w przypadku, gdy wypowiedzenia umowy dokonuje pracownik, pracodawca może go zwolnić ze świadczenia pracy i czy na tę czynność pracownik nie musi wyrazić zgody? Odpowiadamy: Pracodawca może zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia dokonanego przez pracownika, a co za tym idzie, pracownik nie musi wyrazić na tę czynność zgody.

(…)Joanna Skrobisz

Więcej – tylko w GN nr 12 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 12/2020: