Zajęcia w szkołach i przedszkolach zawieszone, ale nauczyciele otrzymają wypłaty za czas przestoju


Zgodnie z decyzją ministra edukacji do 25 marca br. w przedszkolach, szkołach i innych placówkach oświatowych nie będą odbywały się zajęcia. Nauczycielom należy się za ten czas pełne wynagrodzenie

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone – tak stanowi rozporządzenie ministra edukacji z 11 marca br. Od 12 do 13 marca przedszkola, szkoły i inne placówki prowadziły wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie byli w stanie zorganizować im opieki. Od poniedziałku 16 marca br. wszystkie placówki są zamknięte.

(…)Piotr Skura

Więcej – tylko w GN nr 12 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 12/2020: