Awans zawodowy: Piszemy sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


Zbliżająca się wiosna to czas, kiedy należałoby poczynić pierwsze poważne porządki w awansowych sprawach, zwłaszcza jeśli staż kończy się w maju tego roku. Nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę!

Co zatem robić? Po pierwsze, zanim przystąpimy do pisania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego, należy upewnić się, czy ten plan został dobrze napisany (niestety, zdarza się, że choć dyrektor zatwierdził plan do realizacji, nie jest on pozbawiony uchybień). Rzeczywistość pokazuje, że na podstawie źle napisanego planu rozwoju powstaje źle napisane sprawozdanie, które jest jednym z pierwszych dokumentów analizowanych przez komisję.

(…)Beata Rechnio-Kołodziej, ekspert z listy MEN

Więcej – tylko w GN nr 10 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 10/2020: