Bliżej prawa: Bez gwarancji status quo


Przeniesienie etatu do drugiej szkoły na podstawie art. 18 Karty Nauczyciela w ciągu roku szkolnego nie może konsumować istniejącej już umowy o pracę na czas nieokreślony

Nauczyciel mianowany może być przeniesiony na własną prośbę (wniosek)  lub z urzędu za jego zgodą:

* na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole;

* w tej samej lub innej miejscowości;

* na takie samo lub inne stanowisko.

Te zasady są niezmienne od lat z wyjątkiem krótkiego okresu przejściowego od 26 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r., kiedy to z przeniesienia mogli skorzystać także nauczyciele zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Wydawać by się mogło, zważywszy także na nieskomplikowaną procedurę, że nauczyciel, przenosząc się, powinien dokładnie znać skutki przeniesienia i warunki, jakie są mu oferowane. Chodzi głównie o pensum, stanowisko, wynagrodzenie i świadczenie wynikające ze stosunku pracy. Niestety, tak nie jest.

(…)Teresa Konarska

Więcej – tylko w GN nr 10 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 10/2020: