Pytania do eksperta: Wysokość wynagrodzenia po powrocie z urlopu rodzicielskiego


Wróciłam do pracy po urlopie rodzicielskim i rocznym wychowawczym, pracodawca stwierdził, że na moje miejsce zatrudnił już innego pracownika i zatrudnił mnie w innym dziale, też na stanowisku specjalisty. Jednak, mimo że w zakładzie pracy były przyznane podwyżki, ja mam wynagrodzenie, które otrzymywałam przed ciążą i urlopem. Czy pracodawca nie powinien zmienić tego wynagrodzenia? (C.D., Turek)

Przeprowadzona w zakładzie pracy podwyżka dla wszystkich pracowników powinna również objąć pracownika przebywającego na urlopie rodzicielskim i wychowawczym.

Pracodawca jest zobowiązany do dopuszczenia pracownika po zakończeniu urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeśli nie jest to możliwe, to ma obowiązek zatrudnienia tego pracownika na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Pracownikowi powracającemu do pracy po zakończonym urlopie przysługuje wynagrodzenie za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu (art. 1834?? Kodeksu pracy). Wynagrodzenie pracownika nie może być więc niższe niż przysługujące pracownikom zatrudnionym na równorzędnym stanowisku w dniu podjęcia pracy przez powracającego z urlopu.

W sytuacji gdy pracodawca w czasie nieobecności pracownika z powodu korzystania np. z urlopu wychowawczego, dokonał podwyżki wynagrodzeń zgodnie z przepisami dotyczącymi wynagradzania obowiązującymi u tego pracodawcy, to powinna ona objąć także pracownika, który przebywał na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Podstawa prawna

art. 1832 i 1864 Kodeksu pracyJoanna Skrobisz

Więcej – tylko w GN nr 10 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 10/2020: