MEN o profilaktyce w szkołach w związku z koronawirusem


Rezygnacja z wyjazdów do krajów, w których stwierdzono wirusa COVID-19, wywieszenie plakatów o prawidłowym myciu rąk i informowanie rodziców o zagrożeniu– to rekomendacje MEN dla dyrektorów szkół

MEN rozesłało do szkół „Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych” w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa. Minister Dariusz Piontkowski spotkał się w tej sprawie 27 lutego br. z kuratorami oświaty.

Rekomendacje nie są długie – tekst napisany dużą czcionką i z dużymi odległościami między akapitami zajmuje niecałe 1,5 strony

Z rekomendacji wynika, że to szkoły mają wziąć na siebie poinformowanie dorosłych obywateli o wymogach sanitarnych związanych z wirusem COVID-19. A także np. o zasiłkach przysługujących rodzicom chorych dzieci.

(…)Piotr Skura

Więcej – tylko w GN nr 10 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 10/2020: