Awans zawodowy. Procedura awansowa po zmianach od 1 września br.


Część II. Cykl ten adresuję nie tylko do nauczycieli stażystów rozpoczynających staż na kontraktowego w nowym roku szkolnym. Jeśli twój staż zakończył się 31 sierpnia br., ten poradnik jest również dla ciebie…

Na wstępie przypominam, że wszystkich nauczycieli, którzy rozpoczęli staż od września 2018 r., obowiązuje rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z 26 lipca 2018 r.* Pamiętajmy, też że na mocy przepisów przejściowych nowelizacji Karty Nauczyciela z 13 czerwca br.** w przypadku nauczyciela stażysty staż rozpoczęty we wrześniu 2018 r. kończy się 31 sierpnia 2019 r. Jeśli jesteś nauczycielem w takiej właśnie sytuacji, ten poradnik jest także dla ciebie. Warto śledzić ten cykl także, jeśli jesteś opiekunem stażu.

Poznaj wymagania, zaplanuj zadania

Z poprzedniego odcinka cyklu dowiedziałeś się, kiedy rozpoczyna się twój staż i o jakich terminach powinieneś pamiętać***. Znalazłeś w nim także kilka uwag na temat planu rozwoju zawodowego, którego projekt opracujesz. Zanim zaczniesz pisać projekt, przeczytaj uważnie wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego zawarte w rozporządzeniu z 26 lipca 2018 r. Ukierunkują one pracę tak, by nauczyciel nie rozminął się z warunkami, jakie będzie musiał spełnić w związku ze stopniem awansu, o który się ubiega.

Ważne!

Podkreślam raz jeszcze: rozporządzenie jest podpowiedzią, jakie wymagania należy uwzględnić w planie rozwoju zawodowego, nie determinuje zaś jego formy, struktury i treści!

(…)

*Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574)

**Ustawa z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1287)

***Cześć I artykułu ukazała się w GN nr 35 z 28 sierpnia br., następny odcinek – GN nr 37 z 11 września br.

 Beata Rechnio-Kołodziej

Ekspert z listy MEN

Więcej – tylko w GN nr 36 z 4 września br. (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 36/2019: