Obniżenie pensum, zatrudnienie i nauka a prawo do urlopu wychowawczego


Dodatkowe zatrudnienie, a także podjęcie nauki w czasie korzystania z urlopu wychowawczego oraz obniżenie pensum w okresie, kiedy nauczyciel jest uprawniony do urlopu, nie może stanowić przesłanki do zwolnienia.

Nauczyciele, korzystając z urlopu wychowawczego, szukają dodatkowego zatrudnienia, często podejmują inne studia lub uzupełniają wykształcenie. Obawiają się jednak, czy to nie wpłynie na ich status pracownika lub czy nie spowoduje  zwolnienia z pracy. Szczególne obawy towarzyszą tym, którzy wystąpili z wnioskiem o obniżenie etatu i spotkali się z niechęcią pracodawcy. Spieszymy donieść, że nie ma żadnych obaw. Ich stosunek pracy jest stabilny.

Obniżenie wymiaru czasu pracy z Karty Nauczyciela

Nauczyciel szkoły feryjnej i nieferyjnej może złożyć dyrektorowi pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż 1/2 etatu. Dyrektor musi uwzględnić taki wniosek.

Ważne!

Terminy składania wniosku są zróżnicowane w zależności od tego, czy nauczyciel pracuje w szkole feryjnej, czy nieferyjnej.

Nauczyciel zatrudniony w szkole feryjnej, zgodnie z art. 67d KN, może złożyć dyrektorowi szkoły pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.

(…)Teresa Konarska

Więcej – tylko w GN nr 36 z 4 września br. (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 36/2019: