Casus. Prawo nauczyciela do urlopu wypoczynkowego
Nauczyciel szkoły feryjnej ma prawo do nieprzerwanego czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. Niestety, niektórzy pracodawcy naruszają to prawo, np. angażując nauczycieli w dyżury podczas wakacji.

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach feryjnych nie muszą składać wniosku o urlop ani ustalać go wcześniej, gdyż na podstawie art. 64 ust. 1 KN przysługuje on w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii w czasie ich trwania, czyli w przypadku ferii letnich urlop rozpoczyna się następnego dnia po zakończeniu zajęć szkolnych. Wydawać by się mogło, że w związku z tym nie ma żadnych problemów przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego. Okazuje się jednak, że dyrektorzy, mając do dyspozycji w czasie urlopu nauczyciela siedem dni na czynności określone w art. 64 ust. 2 KN, mogą to bardzo skomplikować.

Niezależnie od tych ustawowych siedmiu dni, niektórzy uznają, że jako pracodawcy mają prawo angażować pracownika do innych zadań, czyli w tym przypadku do dyżurów. Zapominają jednak, że urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem szczególnie chronionym przez polskie prawo pracy. Niejednokrotnie podkreślaliśmy, że zgodnie z art. 152 § 2 Kodeksu pracy „pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu”, co oznacza, że nawet gdyby była zgoda pracownika, pracodawca nie może angażować go do zajęć w czasie urlopu.

Ważne!

Nieudzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego, czyli w przypadku nauczycieli dyspozycja dyżuru w czasie urlopu jest wykroczeniem. Zgodnie z art. 282 K.p. dyrektorowi grozi kara grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.

Casus

„Na początku czerwca otrzymaliśmy od wicedyrektora informację o ewentualnych dyżurach w czasie wakacji. Słowo >>ewentualnie<< potraktowaliśmy poważnie, w związku z tym czekaliśmy na potwierdzenie terminów. (…)”.

(…)Teresa Konarska

Więcej – tylko w GN nr 36 z 4 września br. (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 36/2019: