Kadry w oświacie. Nauczycielu, sprawdź, które nowości dotyczą Ciebie


1 września br. weszły w życie znowelizowane przepisy Karty Nauczyciela. Zarówno te ostatnie będące skutkiem protestu nauczycieli, jak i uchwalone wcześniej.

Pani Marcelina od września br. podejmie pracę w szkole podstawowej. Będzie to jej pierwsza praca zawodowa po ukończeniu studiów wyższych. Chciałaby się dowiedzieć, jaką umowę powinien zawrzeć z nią dyrektor szkoły, przez jaki okres będzie odbywała staż zawodowy oraz jakie oprócz wynagrodzenia za pracę będą przysługiwały jej świadczenia finansowe. Pani Marcelina będzie zatrudniona na rok szkolny. W tym czasie odbędzie staż na nauczyciela kontraktowego oraz otrzyma dodatek na start w wysokości 1 tys. zł (netto).

Staż na kontraktowego
W wyniku ostatniej nowelizacji Karty Nauczyciela staż na stopień nauczyciela kontraktowego ponownie będzie trwać dziewięć miesięcy (jak przed 1 września 2018 r.). Skutkiem tej zmiany jest zatrudnienie nauczyciela rozpoczynającego pracę w szkole w celu odbycia stażu na nauczyciela kontraktowego na okres jednego roku szkolnego. Dotyczy to nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje, tj. przygotowanie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym. Karta Nauczyciela dopuszcza zatrudnienie nauczyciela legitymującego się wymaganym poziomem wykształcenia jednak bez przygotowania pedagogicznego. Będzie to miało miejsce w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły. Wówczas zatrudniona osoba musi zobowiązać się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, może być z nim zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. W takiej sytuacji staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

Ważne!

Od 1 września br. nauczyciele, w tym nauczyciele stażyści, za okres stażu będą otrzymywać ocenę dorobku zawodowego.

(…)Joanna Skrobisz

Więcej – tylko w GN nr 36 z 4 września br. (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 36/2019: