Pytaj o dowody. Ile (pozornego) bałaganu?


Wielu ludzi lubi porządek i poczucie, że „dany rozdział jest już zamknięty”. Jednak w przypadku strategii uczenia się i nauczania badacze zwracają uwagę na przewagę (pozornego) „bałaganu” nad „porządkiem”.

Poprzednie odcinki tej serii poświęcone były wynikom badań nad podkreślaniem/ podświetlaniem, pisaniem streszczeń tekstów i zastosowaniem mnemotechnik jako metod mających wspomagać uczenie się uczniów*. W tym odcinku skoncentrujemy się na trybie uczenia się (i nauczania), a nie jedynie na technikach. Analiza dotyczyć będzie zatem strategii czy planu uczenia się i nauczania.

Blokować czy przeplatać?

Zapraszam do uruchomienia wyobraźni… Proszę wcielić się w rolę nauczycielki/nauczyciela matematyki i wyobrazić sobie, że ma Pani/Pan zrealizować program dotyczący nauki umiejętności obliczania z danych objętości i powierzchni brył, obejmujący zadania dotyczące prostopadłościanów (w tym sześcianów), stożków i walców. Który z przedstawionych poniżej planów nauczania wydaje się najbardziej efektywny?

>> Plan A: Zapoznanie uczniów i uczennic z wzorami dotyczącymi danej bryły i wykonanie wymaganej liczby zadań dla nabycia wymaganych umiejętności. Następnie sprawdzian w tym zakresie. Potem przejście do następnej bryły i pójście taką samą drogą. Na zakończenie duży sprawdzian dotyczący wszystkich brył.

>> Plan B: Zapoznanie uczniów i uczennic z wzorami dotyczącymi każdej z brył wraz z pojedynczymi ćwiczeniami ich wykorzystania, a następnie wykonywanie wymaganej liczby przemieszanych zadań, dotyczących wszystkich brył dla nabycia wymaganych umiejętności. Następnie sprawdzian dotyczący wszystkich brył.

(…)Tomasz Garstka

psycholog

Więcej – tylko w GN nr 36 z 4 września br. (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 36/2019: