ZNP z ekspertami i nauczycielami o „Szkole na szóstkę”


Polska szkoła potrzebuje reformy, ale nie takiej, jaką zafundowano jej w ostatnich latach – zgodnie podkreślali uczestnicy zorganizowanej przez ZNP oraz partnerów Debaty Edukacyjnej „Szkoła na szóstkę”.

Związek Nauczycielstwa Polskiego zakończył rok szkolny 2018/2019 (i zarazem rozpoczął nowy) debatą o polskiej szkole. W sobotę 31 sierpnia br. jedna z największych sal w siedzibie ZNP w Warszawie zapełniła się nauczycielami, rodzicami, samorządowcami, związkowcami, naukowcami i ekspertami edukacyjnymi. Honorowym gościem konferencji był Andreas Schleicher, który kieruje Dyrekcją ds. Edukacji w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). To jedna z

najważniejszych instytucji edukacyjnych

na świecie, ponieważ nadzoruje Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (PISA) – największe międzynarodowe badanie umiejętności uczniów. Podstawą do rozmowy o przyszłości polskiej szkoły stała się najnowsza książka Schleichera „Edukacja światowej klasy. Jak kształtować systemy szkolne na miarę XXI wieku” wydana w Polsce przez ZNP wraz z OECD i Evidence Institute.

– Podczas protestu zrodziła się myśl, by w tych ogromnych emocjach, które towarzyszyły strajkowi, znaleźć wolną chwilę na rozmowę o sprawach najważniejszych, czyli o tym, jaka ma być nasza edukacja – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz, inaugurując konferencję. – Kontynuujemy to, co rozpoczęliśmy w kwietniu, w czasie strajku – dodał. Prezes ZNP przedstawił też wyniki obszernego badania przeprowadzonego przez Związek wśród nauczycieli i rodziców (patrz – s. 5).

Przypomniał, że ZNP od lat ściśle współpracuje z OECD. – Warto, byśmy nad wynikami PISA i nad książką Andreasa Schleichera odbyli w Polsce pogłębioną dyskusję – apelował prezes ZNP.

(…)Piotr Skura

Więcej – tylko w GN nr 36 z 4 września br. (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 36/2019: