Pełnym Głosem. Rozmowa na całe zło. Debatujmy!


Nauczyciele i rodzice mają już dość odgórnie narzucanych zmian w oświacie. Tak wynika z badania opinii na temat obecnej sytuacji oświaty i oczekiwań wobec szkoły przyszłości (o badaniu ZNP piszemy na s. 5). Ręczne sterowanie edukacją, podporządkowanie oświaty interesom partii rządzącej, arogancja wobec uczestników kwietniowego strajku – to wszystko przelało symboliczną czarę goryczy. Nic więc dziwnego, że dziś duża część, jeśli nie większość, środowiska oświatowego podchodzi z wielką rezerwą do działań MEN.

To sami szefowie MEN, głównie Anna Zalewska, doprowadzili do tego, że wszystko, co ma stempel resortu, jest traktowane z nieufnością, mówiąc bardzo oględnie. Mało kto wierzy w dobre intencje polityków, którzy wykończyli gimnazja, zgotowali „szkołę przetrwania” siódmoklasistom i ósmoklasistom oraz zafundowali horror młodzieży z „podwójnego rocznika”. Dlatego w omawianym w tym numerze Głosu badaniu jego uczestnicy domagają się ograniczenia roli MEN w określaniu kształtu polskiej szkoły.

(…)

 Jakub Rzekanowski

Więcej – tylko w GN nr 36 z 4 września br. (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 36/2019: