Będę strajkować, ponieważ chcę uczyć


Tak, chcę strajkować i będę namawiać innych nauczycieli, bo tylko w taki sposób możemy wyrazić nasze stanowisko zarówno w obronie godności finansowej naszego zawodu, jak i prestiżu społecznego

Tak, chcę być dobrze wynagradzana, aby moi uczniowie i syn wiedzieli, że zawód nauczyciela to zawód doceniany, że za ogromem pracy, którą wykonuję, aktywności, które podejmuję, stoi nie tylko pasja i powołanie, ale także gratyfikacja finansowa pozwalająca dumnie z głową uniesioną do góry iść przed siebie. Bo tak, jestem dumna z tego, że jestem nauczycielką. Jestem dumna, że mogę spotykać na swojej drodze wspaniałych rodziców i ciekawych świata młodych ludzi. Chcę nadal mieć siłę i chęci, aby ich rozpalać i porywać do działania, ale chcę też mieć poczucie stabilności finansowej i społecznej. Bo Edukacja jest ważna.

(…)Marta Florkiewicz-Borkowska

Nauczyciel Roku 2017,  nauczycielka języka niemieckiego i zajęć technicznych

Cały tekst – GN nr 15 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 15/2019: