Kurs programowania zamknięty w pudełku


Nauka programowania ma olbrzymi wpływ na kształcenie umiejętności kluczowych, niezbędnych w życiu każdego młodego człowieka

UE definiuje 8 obszarów kompetencji kluczowych, niezbędnych do funkcjonowania w XXI w. (Zalecenie Rady Unii Europejskiej z 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie 2018/C 189/01), a wśród nich wyraźnie wskazana jest potrzeba rozwoju w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii, w tym nauka programowania. Oznacza to, że wraz ze zmianami technologicznymi programowanie staje się umiejętnością niezbędną, wręcz wymaganą, biorąc pod uwagę funkcjonowanie w społeczeństwie informacyjnym.

(…)Marcin Paks

Cały tekst – GN nr 15 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 15/2019: