Orzeczeń jest mniej


Po ostatnich zmianach nauczanie indywidualne odbywa się wyłącznie w domach uczniów. Opinie na ten temat można usłyszeć różne. Nauczyciele często mówią o trudnych warunkach, w jakich odbywa się nauka

Z założenia nauczanie indywidualne jest formą kształcenia przeznaczoną dla dzieci, których stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie do szkoły i przebywanie w niej. Po zmianie przepisów wprowadzonej w 2017 r. nauczanie to odbywa się w domu chorego ucznia. Jeśli stan zdrowia na to pozwala, uczeń może także chodzić do szkoły na wybrane zajęcia z klasą (poza tygodniowym wymiarem zajęć indywidualnego nauczania).

W ostatnich latach zdarzało się, że z tej formy edukacji korzystali nie tylko uczniowie z niepełnosprawnościami, ale także ci sprawiający trudności wychowawcze bądź mający poważne problemy w przyswajaniu wiedzy. Według wielu opinii bywało, że nauczanie indywidualne w domu organizowano w nie zawsze uzasadnionych przypadkach.

(…)Justyna Wojciechowska-Narloch

Cały tekst – GN nr 15 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 15/2019: