Pytaj o dowody: Liczebność klasy


Czy liczebność zespołów klasowych ma wpływ na wyniki uczenia się dzieci i młodzieży? Na takie pytanie zwykle słyszymy (i sami jej udzielamy) odpowiedź: „oczywiście, że tak”. Jest to zgodne z naszą intuicją…

W poprzednim odcinku naszej serii pisałem o dwóch efektach psychologicznych*, które sprawiają, że nabiera się przekonania – bez rzetelnych podstaw – o skuteczności danej rekomendowanej metody nauczania czy wspomagania lub terapii uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE). Pierwszy efekt to automatyczny i mimowolny mechanizm mentalny – strategia pozytywnego testu” ang. positive test strategy (Daniel Kahneman, 2012 – literatura, s. 111). Polega on na poszukiwaniu takich danych, które pozwalają potwierdzić założoną tezę („Działa, ponieważ ma działać i mi się to potwierdza”).

(…)Tomasz Garstka, psycholog

Cały tekst – GN nr 15 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 15/2019: