Twoje dane – Twoja sprawa. 9. edycja programu edukacyjnego Urzędu Ochrony Danych Osobowych


W przypadku szkół publicznych administratorem danych osobowych zawsze jest szkoła, nie jej dyrektor! Informacja o administratorze musi być przekazana (w prawidłowy sposób) osobom, których dane są przetwarzane

Z realizacją obowiązku informacyjnego związanego z przetwarzaniem danych osobowych w szkołach bywa różnie. A jest to obecnie jeden z ważniejszych obowiązków nałożonych na administratora danych, w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanego RODO. Jak więc informować o przetwarzaniu i ochronie danych w sposób czytelny, tj. zrozumiały dla odbiorców, i zgodny z RODO? Wobec kogo konkretnie szkoły mają obowiązek informacyjny i jak się z tego powinny wywiązywać? Mówiła o tym Natalia Skowrońska, ekspertka UODO, podczas webinarium dla szkół zorganizowanego 22 marca br. W trakcie transmitowanego w internecie wykładu wyjaśniała zawiłości związane z tym obowiązkiem oraz prostowała najczęściej popełniane błędy, a także odpowiadała na pytania uczestników webinarium

(…)Halina Drachal

Cały tekst – GN nr 15 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 15/2019: