Bliżej prawa – Roszczenie o status quo ante


Porozumienie między nauczycielem a dyrektorem co do zmiany dotychczasowych warunków pracy i płacy wyklucza odwołanie

Nie zawsze zgoda na przyjęcie nowych warunków pracy i płacy albo wystąpienie z wnioskiem o ich zmianę oznacza, że później nauczyciel nie może starać się o przywrócenie poprzednich warunków pracy. Należy tylko wiedzieć, czy i w jakich sytuacjach przysługuje roszczenie o przywrócenie poprzednich warunków i w jakim terminie można się odwoływać.

(…)Teresa Konarska

Cały tekst – GN nr 15 (e-wydanie)Pozostałe artykuły w numerze 15/2019: